SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE - NORVEÇ SOSYAL GÜVENLİK SÖZLEŞMESİ HAKKINDA 27/07/2020 TARİHLİ VE 2020/29 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Türkiye - Norveç Sosyal Güvenlik Sözleşmesi
Onay Tarih / Sayı : 27.07.2020 - 2020/29
Resmi Gazete Tarih / Sayı :