AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 28.08.2015 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 28.08.2015- 29459 ( 3)