UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

TC. UŞAK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 9.08.2018 - 2018/133 Sayılı Uşak Üniversitesi Senatosu Kararı
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
2014/153 SAYILI SENATO KARARI
Yönerge
UŞAK ÜNİVERSİTESİ YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ