BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BOLU İZZET BAYSAL TIP FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İLE SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ BİRİMİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 11.04.2011 - 2011/121
Resmi Gazete Tarih / Sayı :