BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SENATO

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ TEZ ÇALIŞMASI İNTİHAL YAZILIM PROGRAMI RAPORU ALINMASI, KULLANILMASI VE UYGULAMA ESASLARI YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 18.05.2017 - 2017/90
Resmi Gazete Tarih / Sayı :