SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

ÜRÜN İHTİSAS BORSALARININ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 9.03.2005 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 9.03.2005- 25750