TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 18.05.2004 - 5174
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 1.06.2004- 25479
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 28

Kurum Yönetmeliği
TİCARET BORSALARINA TABİ MADDELER VE BU MADDELERİN ALIM VEYA SATIMLARININ TESCİLİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 08.01.2005 - 25694 46 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TACİR VE SANAYİCİLER TARAFINDAN ÜRETİLEN MAL VE HİZMETLERİN AZAMİ FİYAT TARİFELERİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.12.2004 - 25671 12 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 09.08.2004 - 25548 71 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAYIT ÜCRETİ İLE YILLIK AİDAT VE MUNZAM AİDATIN TESPİTİ VEÖDENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 08.01.2005 - 25694 24, 25, 50 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TİCARET BORSALARI İLE ÜRÜN İHTİSAS BORSALARINDA ALİVRE VE VADELİ ALIM SATIM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 08.01.2005 - 25694 46, 48, 53 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE SEKTÖR MECLİSLERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 12.02.2005 - 25725 57 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ODA VE BORSA ŞUBELERI ILE ODA TEMSILCILIKLERININ KURULUŞ VE İŞLEYIŞI HAKKINDA YÖNETMELIK Resmi Gazete: 08.01.2005 - 25694 7, 8, 31, 84 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ İLE ODALAR VE BORSALAR ORGAN SEÇİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 19.01.2005 - 25705 83, 84 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÜRÜN İHTİSAS BORSALARININ KURULUŞ, İŞLEYİŞ VE DENETİM USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Resmi Gazete: 09.03.2005 - 25750 53 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SİGORTA ACENTELERİ SEKTÖR MECLİSİ İLE SİGORTA ACENTELERİ İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 10.09.2008 - 26993 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
SİGORTA EKSPERLERİ İCRA KOMİTESİNİN KURULUŞ VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 01.03.2009 - 27156 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK BÜTÇELERİNDEN TÜRKİYE ODALAR, BORSALAR VE BİRLİK PERSONELİ SİGORTA VE EMEKLİ SANDIĞI VAKFINA AYRILAN PAYIN KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 12.09.2005 - 25934 78 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İÇ TİCARET HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME PAYININ KULLANILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.06.2008 - 26919 78 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ODA VE BORSA ÜYELERİNE VERİLECEK DİSİPLİN VE PARA CEZALARI İLE DİSİPLİN KURULU VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULU HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 02.03.2005 - 25743 21, 43, 87, 93 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TİCARET BORSALARINDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 19.01.2005 - 25705 36 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ODALARDA MESLEKLERİN GRUPLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 19.01.2005 - 25705 14 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TİCARET BORSALARINDA ALIM SATIM YAPAN ARACILAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 06.12.2013 - 28843 47 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER KURULU VE İŞ KONSEYLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 06.12.2013 - 28843 58 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ODA VE BORSALARDA HAKEM, BİLİRKİŞİ VE EKSPER LİSTELERİNİ DÜZENLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 12.09.2005 - 25934 62 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ GENEL KURUL ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 12.09.2005 - 25934 62 . Md.