DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 1.11.1984 - 3071
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 10.11.1984- 18571