Dosya Bulunamadı.

D-8 ÜYE DEVLETLERİ ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASININ VE ANILAN ANLAŞMANIN EKİNİ OLUŞTURAN D-8 ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA TERCİHLİ TİCARET ANLAŞMASINA (TTA) İLİŞKİN MENŞE KURALLARININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 23.02.2011 - 6157
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 12.03.2011- 27782