TİCARET BAKANLIĞI

HARP SİLAHLARI İLE BUNLARIN AKSAM VE PARÇALARININ İTHALİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (İTHALAT: 2019/2)

Genel Bilgiler:
Türü : Tebliğ
Onay Tarih / Sayı : 29.12.2018 - 2019/2
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 29.12.2018- 30640 ( 2)