TİCARET BAKANLIĞI

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Genel Bilgiler:
Türü : Tebliğ
Onay Tarih / Sayı : 15.09.2018 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 15.09.2018- 30536