CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Onay Tarih / Sayı : 10.07.2018 - 1
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 10.07.2018- 30474
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 265

Kurum Yönetmeliği
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.06.2019 - 30808 378, 508 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ULUSAL BESLENME KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 09.02.2019 - 30681 508 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DİYALİZ MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 01.03.2019 - 30701 355, 508 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HASTA HAKLARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 01.08.1998 - 23420 355, 508 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GELENEKSEL VE TAMAMLAYICI TIP UYGULAMALARININ KLİNİK ARAŞTIRMALARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 09.03.2019 - 30709 335, 508 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HALK SAĞLIĞI HİZMETLERİNE YÖNELİK LABORATUVARLARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 09.03.2019 - 30709 361, 508 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BAĞIMLILIK DANIŞMA, ARINDIRMA VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 10.03.2019 - 30710 508, 378 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DEMİRYOLU İLE SEYAHAT EDEN YOLCULARIN HAKLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 08.03.2019 - 30708 478 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 02.05.2019 - 30762 486 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ERİŞİLEBİLİR ULAŞIM HİZMETLERİ ÇALIŞMA GRUBUNUN TEŞKİLİ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 30.03.2019 - 30730 500, 508 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 24.04.2019 - 30754 480, 497 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GEMİ BOYA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.07.2019 - 30844 482 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI ULAŞIM EMNİYETİ İNCELEME MERKEZİ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 11.05.2019 - 30771 489/A . Md.

Kurum Yönetmeliği
HAVA ULAŞIMINI KOLAYLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİ (SHY-HUK) Resmi Gazete: 13.08.2013 - 28734 474 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 04.07.2019 - 30821 361, 508 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DEVLET BİLGİ KOORDİNASYON KURULU VE MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 01.06.2019 - 30791 6, 9, 537 . Md.
106
Yönerge
ANİ GELİŞEN HALK SAĞLIĞI TEHDİTLERİNE YÖNELİK ERKEN UYARI CEVAP SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ 508 . Md.
652
Yönerge
SAĞLIK BAKANLIĞI BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞLARINA AD VERİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE 508 . Md.
93377465-010.04-427
Yönerge
SAĞLIK BAKANLIĞINDA DÖNER SERMAYE MUHASEBE HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE 508 . Md.
1106
Yönerge
AYNI YERLEŞKE İÇİNDEKİ HASTANELERİN MÜŞTEREK YÖNETİMİNE VE İŞLEYİŞİNE DAİR YÖNERGE 372 . Md.