CUMHURBAŞKANLIĞI TEŞKİLATI HAKKINDA CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
Onay Tarih / Sayı : 10.07.2018 - 1
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 10.07.2018- 30474
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 261

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE CUMHURİYETİ KİMLİK KARTI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.12.2019 - 30967 258 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GÜVENLİK VE ACİL DURUMLAR KOORDİNASYON MERKEZİ TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 24.10.2019 - 30928 263/A, 271 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 18.01.2020 - 31012 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 18.01.2020 - 31012 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN EK 26 NCI MADDESİ KAPSAMINDA GÖREV YAPAN SÖZLEŞMELİ PERSONEL HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.06.2019 - 30808 280 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.11.2019 - 30960 227/B . Md.

Kurum Yönetmeliği
VERGİ KONSEYİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 12.11.2019 - 30946 238 . Md.
2020-1
Tebliğ
KAMU SOSYAL TESİSLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2020-1) Resmi Gazete: 18.01.2020 - 31012 220/A . Md.

Kurum Yönetmeliği
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI HAZİNE VE MALİYE UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.01.2020 - 31019 241 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK ÖĞRENCİLERİN YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRENİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 01.03.2020 - 31055 314, 326 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRETMENLER GÜNÜ KUTLAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.10.2019 - 30919 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.06.2019 - 30808 378, 508 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BİYOSİDAL ÜRÜNLERİN KULLANIM USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 04.07.2019 - 30821 361, 508 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TERAPÖTİK AFEREZ MERKEZLERİ VE ÜNİTELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 31.07.2019 - 30848 352, 355, 508 . Md.
23642684
Yönerge
SAĞLIK RAPORLARI USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE 355, 508 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YÜZME SUYU KALİTESİNİN YÖNETİMİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 25.09.2019 - 30899 508 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KAMU SAĞLIK TESİSLERİ RUHSATLANDIRMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 20.09.2019 - 30894 355, 508 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YANIK TEDAVİ BİRİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 08.10.2019 - 30912 355, 508 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK BAKANLIĞINA AİT KURUM VE KURULUŞLAR İLE DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN İLGİLİ BİRİMLERİNİN BİRLİKTE KULLANIMI İLE İŞBİRLİĞİ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 04.03.2020 - 31058 372 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GENETİK HASTALIKLAR DEĞERLENDİRME MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.01.2020 - 31004 352, 355, 508 . Md.