BARTIN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

BARTIN ÜNİVERSİTESİ ERASMUS ÖĞRENCİ VE PERSONEL HAREKETLİLİKLERİ SÜREÇLERİNDE UYULACAK USUL VE ESASLAR

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 19.10.2016 - 2016/18-02
Resmi Gazete Tarih / Sayı :