SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 31.05.2006 - 5510
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 16.06.2006- 26200
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 166

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA YAPILAN SİGORTALI VE İŞYERİ BİLDİRİMLERİNİN BAZI KURUMLARA YAPILMASI GEREKEN BİLDİRİMLER YERİNE GEÇMESİNE DAİR USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.07.2009 - 27295 Ek Madde 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ASGARÎ İŞÇİLİK İNCELEMELERİNDE UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.04.2009 - 27210 85 . Md.

Kurum Yönetmeliği
FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI UYGULAMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.09.2008 - 27010 40 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GENEL SAĞLIK SİGORTASI VERİLERİNİN GÜVENLİĞİ VE PAYLAŞIMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 11.07.2012 - 28350 78, 100 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI ASKERÎ İŞ MÜFETTİŞLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 16.12.2011 - 28144 59 . Md.
2011/2512
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KAPSAMINDA GELİR TESPİTİ, TESCİL VE İZLEME SÜRECİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 28.12.2011 - 28156 Yok . Md.
2008/14174
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 29.09.2008 - 27012 (Mükerrer) 90 . Md.

Esas ve Usuller
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KURUM SAĞLIK KURULLARININ GÖREV, YETKİ,USUL VE ESASLARI yok . Md.
566
Esas ve Usuller
SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ ÖDEMELERİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR 103.madde . Md.
35
Esas ve Usuller
SAĞLIK HİZMET SUNUCULARININ ÖDEMELERİNİN DURDURULMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR-GÜNCEL HALİ 103.madde . Md.
30
Esas ve Usuller
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ ÇALIŞTIRMA USUL VE ESASLARI 5 . Md.
306
Esas ve Usuller
T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGUNACAK USUL VE ESASLAR . Md.

Esas ve Usuller
KÖMÜR VE LİNYİT MADENLERİNİN YER ALTI İŞLERİNDE MEYDANA GELEN İŞ KAZASI SONUCUNDA HAYATINI KAYBEDEN SİGORTALILARIN YAKINLARININ KAMUDA SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA ATANMALARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR Resmi Gazete: 21.05.2018 - 30427 Geçici 66 . Md.
E.10166
Esas ve Usuller
STAJ İŞ VE İŞLEMLERİ UYGULAMA USUL VE ESASLARI 5/b . Md.
11154977
Genel Yazı
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI VERİLMESİ HAKKINDA 03.09.2018 TARİHLİ VE 11154977 SAYILI GENEL YAZI 40 . Md.
16192281
Genel Yazı
4/B GÜVENCE KAYITLARI "SORUNLU TABLO" KAYITLARI HAKKINDA GENEL YAZI 4 . Md.
4934206
Genel Yazı
MUHTAR KAYITLARININ ON-LİNE BİLDİRİMİ HAKKINDA GENEL YAZI 7, 8, 9 . Md.
10523544
Genel Yazı
HİZMET BORÇLANMA PROGRAMI VE ENTEGRE TESCİL PROGRAMINDA YAPILAN DÜZENLEMELER HAKKINDA GENEL YAZI 28,41 . Md.
4299189
Genel Yazı
E-DEVLET ÜZERİNDEN ASKERLİK VE DOĞUM BORÇLANMA TALEPLERİNİN ALINMASI HAKKINDA GENEL YAZI 41 . Md.
5652147
Genel Yazı
KURUM ALACAKLARININ ERTELENMESİ HAKKINDA 9/11/2017 TARİH VE 5652147 SAYILI GENEL YAZI 91 . Md.