KORUNAN ALANLAR 2017 YILI ÜCRET TARİFESİ İLE UYGULAMA USUL VE ESASLARI