SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE - KEBEK SOSYAL GÜVENLİK MUTABAKATI HAKKINDA 27/07/2020 TARİHLİ VE 2020/28 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Türkiye - Kebek Sosyal Güvenlik Mutabakatı
Onay Tarih / Sayı : 27.07.2020 - 2020/28
Resmi Gazete Tarih / Sayı :