ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ TAŞINIR MAL VE HURDA YÖNETİMİ YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 28.04.2020 - 2020/116
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
2011/1
Kurum Genelgesi
OMÜ TAŞINIRLARIN HURDA İŞLEMLERİ GENELGESİ