SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL SAĞLIK SİGORTASI SAĞLIK AKTİVASYON İŞLEMLERİ HAKKINDA 07.09.2017 TARİH VE 2017/26 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : GENEL SAĞLIK SİGORTASI SAĞLIK AKTİVASYON İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE
Onay Tarih / Sayı : 7.09.2017 - 2017/26
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
5510
Kanun
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Resmi Gazete: 16.06.2006 - 26200 3, 60, 67 . Md.