ON DÖRT İLDE BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE YİRMİ YEDİ İLÇE KURULMASI İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 12.11.2012 - 6360
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 6.12.2012- 28489
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 100

Kurum Yönetmeliği
MUHTARLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
103
Kurum Yönetmeliği
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
05-1184
Kurum Yönetmeliği
TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yok . Md.
34
Kurum Yönetmeliği
PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
2014/314
Kurum Yönetmeliği
MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI KURULUŞ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yok . Md.
2015/457
Kurum Yönetmeliği
ULAŞIM HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
05-1182
Kurum Yönetmeliği
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yok . Md.
2015/114
Kurum Yönetmeliği
J PLAKA İLE TAŞIMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
2015/211
Kurum Yönetmeliği
YOL VE ALTYAPI KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
2015/438
Kurum Yönetmeliği
TERMİNALLER YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
262
Kurum Yönetmeliği
MERSİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ GÖREV YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 7 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TARIMSAL HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KIRSAL KALKINMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ 7 . Md.
730
Kurum Yönetmeliği
ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK Yok . Md.
730
Kurum Yönetmeliği
HALKLA İLŞKİLERDAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Yok . Md.
605
Kurum Yönetmeliği
YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNETMELİK Yok . Md.
81
Kurum Yönetmeliği
KADIN SIĞINMA EVİ YÖNETMELİĞİ 17 . Md.