ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 12.04.2000 - 4562
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 15.04.2000- 24021
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 16

Kurum Yönetmeliği
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.01.2008 - 26759 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.11.2009 - 27402 26/A . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 22.08.2009 - 27327 27 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 04.04.2014 - 28962 Geçici Madde 12 . Md.
2005/9207
Cumhurbaşkanlığı Yönetmeliği
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 10.08.2005 - 25902 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 18.11.2015 - 29536 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TARIMA DAYALI İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.11.2017 - 30251 26/A . Md.
2011/2151
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN GERÇEK VEYA TÜZEL KİŞİLERE TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 26.08.2011 - 28037 Geçici 9 . Md.
255
Kurum Yönetmeliği
İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
132
Kurum Yönetmeliği
RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDE YER ALAN PARSELLERİN TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ TAHSİSİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 09.02.2018 - 30327 Ek 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 02.02.2019 - 30674 27 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YER SEÇİMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 02.02.2019 - 30674 4 . Md.
62
Kurum Yönetmeliği
NİĞDE İL ÖZEL İDARESİ GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ yok . Md.