BELEDİYE KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 3.07.2005 - 5393
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 13.07.2005- 25874
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
5272
Kanun
BELEDİYE KANUNU Resmi Gazete: 24.12.2004 - 25680
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 2218
11
Kurum Yönetmeliği
BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 15/b . Md.
43
Talimat / Talimatname / İç Emir
TALİMAT 14 . Md.
47
Kurum Yönetmeliği
BAŞİSKELE BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 15/b . Md.
150
Kurum Yönetmeliği
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 15/b 18/m . Md.
47
Kurum Yönetmeliği
BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 15/b . Md.
107
Kurum Yönetmeliği
DİSİPLİN AMİRLERİ TİP YÖNETMELİĞİ 18 . Md.
64
Kurum Yönetmeliği
BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 15/b . Md.
150
Kurum Yönetmeliği
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 15/b 18/m . Md.
150
Kurum Yönetmeliği
İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 15/b 18/m . Md.
12
Kurum Yönetmeliği
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 15 . Md.
47
Kurum Yönetmeliği
BAŞİSKELE BELEDİYESİ YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 15/b . Md.
50
Yönerge
BAŞİSKELE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 15,42,78 . Md.
150
Kurum Yönetmeliği
VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 15/b 18/m . Md.
150
Kurum Yönetmeliği
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 15/b 18/m . Md.
89
Kurum Yönetmeliği
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ 15 . Md.
150
Kurum Yönetmeliği
PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 15/b 18/m . Md.
25
Kurum Yönetmeliği
DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ 15 . Md.

Yönerge
İMZA YETKİLERİ YÖNERGESİ 42 . Md.
89
Kurum Yönetmeliği
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV,YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 15 . Md.
68
Kurum Yönetmeliği
SOSYAL YARDIMLAŞMA YÖNETMELİĞİ 18 . Md.