BARTIN ÜNİVERSİTESİ İLE BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜLERİ ARASINDA MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK ANABİLİM DALI İLE BİYOLOJİ ANABİLİM DALINDA ORTAK LİSANSÜSTÜ(YÜKSEK LİSANS) PROGRAM AÇILMASINA İİŞKİN PROTOKOL