AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİNİ DOLDURAN ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİNDEN İLİŞİĞİ KESİLECEKLERLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR İLE AZAMİ ÖĞRENİM SÜRESİ SONUNDA MEZUN OLAMAYAN ÖĞRENCİLERE YAPILACAK EK SINAVLARIN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR