UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISİYLE ALINACAK TEDBİRLERLE YAPILACAK YARDIMLARA DAİR KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 15.05.1959 - 7269
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 25.05.1959- 10213
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 26

Kurum Yönetmeliği
KARAYOLU YOLBOYU MÜHENDİSLİK YAPILARI İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.12.2006 - 26369 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.03.2011 - 27866 33 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AFETLERİN GENEL HAYATA ETKİLİLİĞİNE İLİŞKİN TEMEL KURALLAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.09.1968 - 13007 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AFETLER SEBEBİYLE EDİNİLEN BİNA ARSA VEARAZİLERDEN ARTA KALANLARIN DEĞERLENDİRİLMESİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.10.1985 - 18897 31 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AFET SEBEBİYLE HAK SAHİBİ OLANLARIN TESPİTİ HAKKINDAKİ YÖNETMELİK Resmi Gazete: 28.08.1968 - 12988 29 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AFET BÖLGELERİNDE YAPILACAK YAPILAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 14.07.2007 - 26582 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ALT YAPILAR İÇİN AFET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.02.2007 - 26435 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 06.03.2007 - 26454 3 . Md.
2014/428
Yönerge
İSKİ AFET VE ACİL DURUM UYGULAMA YÖNERGESİ Yok . Md.
290
Kurum Yönetmeliği
İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ YOK . Md.
29
Kurum Yönetmeliği
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ KOORDİNASYON MERKEZİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ yok . Md.
2018/11275
Bakanlar Kurulu Kararı
TÜRKİYE DEPREM TEHLİKE HARİTASI VE PARAMETRE DEĞERLERİ HAKKINDA KARAR Resmi Gazete: 18.03.2018 - 30364 (Mükerrer) 2 . Md.
7/4123
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
AFET SEBEBİYLE YAPILAN VE YAPILACAK OLAN BİNALARIN BORÇLANDIRMA BEDELLERİNDEN YAPILACAK İNDİRİMLER HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 08.04.1972 - 14153 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
UMUMİ HAYATA MÜESSİR AFETLER DOLAYISIYLA ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ TÜKETİM BEDELLERİ TAHAKKUK VE/VEYA TAHSİLATLARININ ERTELENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 10.06.2020 - 31151 Ek 13 . Md.
2013/5703
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 18.12.2013 - 28855 Yok . Md.
7/10357
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME VE KURTARMA TEDBİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 08.09.1975 - 15350 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 18.03.2018 - 30364 (Mükerrer) 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET YÖNETİMİ KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOM) GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
2014/209
Kurum Yönetmeliği
İTFAİYE DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
28
Kurum Yönetmeliği
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ yok . Md.