AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İLE İLGİLİ BAZI DÜZENLEMELER HAKKINDA KANUN

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 29.05.2009 - 5902
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 17.06.2009- 27261
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 34

Kurum Yönetmeliği
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DEPREM VERİ MERKEZİ SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 28.08.2015 - 29459 12, 16, 17 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 30.04.2015 - 29342 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 01.02.2015 - 29254 Ek Madde 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SİVİL SAVUNMA UZMANLARININ İDARİ STATÜLERİ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 05.08.2010 - 27663 25 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AFET VE ACİL DURUM HARCAMALARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.03.2011 - 27866 23 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KÖPEKLİ ARAMA TİMİ ÇALIŞMA VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 31.05.2011 - 27950 17 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ARAŞTIRMA, ETÜT VE PROJE YAPTIRMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 10.01.2012 - 28169 15 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ULUSAL DEPREM ARAŞTIRMA PROGRAMI PROJE DESTEKLEME ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 27.04.2012 - 28276 3, 5, 12, 16, 17 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KİMYASAL, BİYOLOJİK, RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE DAİR GÖREV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.05.2012 - 28281 11, 17, 18 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 30.12.2013 - 28867 (Mükerrer) Yok . Md.
19
Yönerge
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ KİMYASAL BİYOLOJİK RADYOLOJİK VE NÜKLEER TEHLİKELERE İLİŞKİN GÖREV YÖNERGESİ 12,18 . Md.
2013/5703
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
AFET VE ACİL DURUM MÜDAHALE HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 18.12.2013 - 28855 Yok . Md.
2011/1377
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 19.02.2011 - 27851 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜKLERİ İLE SİVİL SAVUNMA ARAMAVE KURTARMA BİRLİK MÜDÜRLÜKLERİ NORM KADRO İLKE VE STANDARTLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.12.2009 - 27435 18 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ UZMAN VE UZMAN YARDIMCILIĞI SINAV, ATAMA, YETİŞTİRİLME, GÖREV VE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 10.06.2010 - 27607 21 . Md.
2003/6
Yönerge
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ AFET VE ACİL DURUM (AFAD) YÖNETİM MERKEZİ YÖNERGESİ YOK . Md.
2014/428
Yönerge
İSKİ AFET VE ACİL DURUM UYGULAMA YÖNERGESİ Yok . Md.
29
Kurum Yönetmeliği
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ KOORDİNASYON MERKEZİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ yok . Md.
28
Kurum Yönetmeliği
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ yok . Md.
67
Kurum Yönetmeliği
TOROSLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YOK . Md.