SOSYAL HİZMETLER KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 24.05.1983 - 2828
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 27.05.1983- 18059
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 37

Kurum Yönetmeliği
ÇOCUK DESTEK MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.03.2015 - 29310 3 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 03.03.2015 - 29284 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÖZEL KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ İLE ÖZEL ÇOCUK KULÜPLERİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞ ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 30.04.2015 - 29342 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL HİZMET KURULUŞLARINDA BAKIMI SAĞLANAN ENGELLİ VE YAŞLI BİREYLERE HARÇLIK ÖDENMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 31.01.2015 - 29253 Ek Madde 11 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL HİZMET MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 09.02.2013 - 28554 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KORUYUCU AİLE YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.12.2012 - 28497 22, 23 . Md.

Kurum Yönetmeliği
BAKIMA MUHTAÇ ENGELLİ BİREYLERE YÖNELİK ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 16.08.2013 - 28737 34, Ek Madde 7 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 19.09.2008 - 27002 19 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 20.01.2004 - 25352 10 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ÖZEL HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.08.2008 - 26960 9, 34, 35 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YAŞLI HİZMET MERKEZLERİNDE SUNULACAK GÜNDÜZLÜ BAKIM İLE EVDE BAKIM HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 07.08.2008 - 26960 4 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇOCUK EVLERİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 05.10.2008 - 27015 15 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZÜRLÜLERİN BAKIMI, REHABİLİTASYONU VE AİLE DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 03.09.2010 - 27691 15, 21, 26 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GERÇEK KİŞİLER VE ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILACAK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 04.09.2012 - 28401 4, 34, 35 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL HİZMETLER DANIŞMA KURULU'NUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 15.01.1998 - 23231 6 . Md.

Kurum Yönetmeliği
HUZUREVLERİ İLE HUZUREVİ YAŞLI BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 21.02.2001 - 24325 15 . Md.

Kurum Yönetmeliği
İL SOSYAL HİZMETLER KURULUNUN KURULUŞ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 17.11.1983 - 18224 13 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCUKLARIN İŞ VE MESLEK SAHİBİOLABİLMELERİ İÇİN İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 28.11.1983 - 18235 25 . Md.

Kurum Yönetmeliği
YETİŞTİRME YURTLARININ KURULUŞ VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.11.1995 - 22462 15 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU ÇOCUK YUVALARI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.01.1999 - 23576 15 . Md.