TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ORMAN ÜRÜNLERİNİN SATIŞ USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 2.02.2015 - 2015/7255
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 20.03.2015- 29301
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 1
3/14652
Talimat / Talimatname / İç Emir
ORMAN İŞLETMESİ VE DÖNER SERMAYESİ TALİMATNAMESİ Resmi Gazete: 07.05.1952 - 8103
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
6831
Kanun
ORMAN KANUNU Resmi Gazete: 08.09.1956 - 9402 30 . Md.