SİVİL SAVUNMA KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 9.06.1958 - 7126
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 13.06.1958- 9931
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 25

Kurum Yönetmeliği
SİVİL SAVUNMA ARAMA VE KURTARMA BİRLİKLERİ VE EKİPLERİNİN KURULUŞU, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 21.07.2000 - 24116 32 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SİVİL SAVUNMA HİZMETLERİ İÇİN YAPILAN BAĞIŞ VE YARDIMLARIN ALINMASI VE ÖDENEKLERİN HARCANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 07.07.2005 - 25868 36 . Md.

Yönerge
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ 9 . Md.

Yönerge
BOZOK ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ EK 9 . Md.
4/11715
Tüzük
SİVİL MÜDAFAA BAKIMINDAN ŞEHİR VE KASABA PLANLARIYLA MÜHİM BİNA VE TESİSLERDE TATBİK OLUNACAK ESASLAR HAKKINDA NİZAMNAME Resmi Gazete: 06.07.1959 - 10245 Yok . Md.
2001/3275
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
TÜRK ARAMA VE KURTARMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 12.12.2001 - 24611 Yok . Md.
7/10357
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
KARADA ÇIKABİLECEK YANGINLARLA, DENİZ, LİMAN VEYA KIYIDA ÇIKIP KARAYA ULAŞABİLECEK VE YAYILABİLECEK VEYA KARADA ÇIKIP KIYI, LİMAN VE DENİZE ULAŞABİLECEK YANGINLARA KARŞI ALINABİLECEK ÖNLEME, SÖNDÜRME VE KURTARMA TEDBİRLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 08.09.1975 - 15350 Yok . Md.
2007/12937
Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 19.12.2007 - 26735 Ek 9 . Md.
2009/53
Yönerge
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNERGE EK 9 . Md.
29
Kurum Yönetmeliği
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ KOORDİNASYON MERKEZİ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ yok . Md.
28
Kurum Yönetmeliği
SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ yok . Md.
2012/69
Kurum Yönetmeliği
ÇİĞLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI ÇİĞİLİ (ÇAK) ARAMA VE KURTARMA EKİBİ KURULUŞU, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Yok . Md.
6/624
Tüzük
107 SAYILI KANUNA GÖRE İHDAS EDİLEN SİVİL SAVUNMA KADROLARINA TAYİN OLUNAN PERSONELİN TERFİİ, NAKİL, CEZALANDIRMA VE DENETLENMELERİ HAKKINDA TÜZÜK Resmi Gazete: 05.07.1962 - 11146 Yok . Md.
6/3150
Tüzük
SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ TEŞKİL VE TEDBİRLER TÜZÜĞÜ Resmi Gazete: 18.07.1964 - 11757 Yok . Md.
6/3150
Tüzük
SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ Resmi Gazete: 18.07.1964 - 11757 Yok . Md.

Yönerge
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
AFET VE ACİL DURUM ARAMA KURTARMA BİRLİKLERİ İLE İL AFET VE ACİL DURUM ARAMA KURTARMA EKİPLERİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.05.2017 - 30062 30 . Md.

Yönerge
GÖÇ İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ Ek 9 . Md.

Kurum Yönetmeliği
KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ AFET YÖNETİMİ KOORDİNASYON MERKEZİ (AYKOM) GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
62638
Genel Yazı
ACİL DURUM PLANLARI . Md.