BAKANLAR KURULU

TAZMİNATLI HAYVAN HASTALIKLARI VE TAZMİNAT ORANLARINA DAİR YÖNETMELİK

Genel Bilgiler:
Türü : Bakanlar Kurulu Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 25.11.2011 - 2011/2489
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 14.01.2012- 28173
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 1
2020-02
Kurum Genelgesi
HAYVAN HASTALIĞI TAZMİNATI UYGULAMALARI GENELGESİ Yok . Md.