GÜMRÜK KANUNUN 235/5 MADDESİNİN UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN FARKLILIKLAR HAKKINDA GENELGE