İÇİŞLERİ BAKANLIĞI YEREL YÖNETİMLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2005/110 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Trafikle İlgili Görevler
Onay Tarih / Sayı : 28.10.2005 - 82839
Resmi Gazete Tarih / Sayı :