SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013/11 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 2016/20 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : 2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik
Onay Tarih / Sayı : 1.09.2016 - 2016-20
Resmi Gazete Tarih / Sayı :