ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

OMÜ İNTERNET VE YEREL AĞ SERVİSLERİ KULLANIM YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 22.12.2011 - 2011/396
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Bu mevzuatı kaldıran mevzuat:
2016/121
Esas ve Usuller
OMÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
2547
Kanun
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Resmi Gazete: 06.11.1981 - 17506 12/h . Md.