İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ OSTEOARKEOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK