İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEHÇET HASTALIĞI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK