İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ŞİŞLİ SAGLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖGRETİM VE SINAV YÖNETMELİGİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 7.08.1995 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 7.08.1995- 22367