İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ TIP EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (İSTEM) YÖNETMELİĞİ

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Yönetmeliği
Onay Tarih / Sayı : 24.06.2002 -
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 24.06.2002- 24795