İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM OFİSİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ETİK KURULU YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 29.11.2018 - 38
Resmi Gazete Tarih / Sayı :