İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GENEL SEKRETERLİK

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE ARAŞTIRMA POLİTİKALARI KURULU YÖNERGESİ

Genel Bilgiler:
Türü : Yönerge
Onay Tarih / Sayı : 29.11.2018 - 8
Resmi Gazete Tarih / Sayı :
Dayandığı Mevzuat ve Maddesi: 1
2547
Kanun
YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Resmi Gazete: 06.11.1981 - 17506 12, 14-b/2 . Md.