İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 7143 SAYILI KANUNUN 15'NCİ MADDESİ İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİCİ 78'İNCİ MADDESİ KAPSAMINDA YATAY GEÇİŞ YAPACAKLARLA İLGİLİ USUL VE ESASLAR

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 4.10.2018 - 35
Resmi Gazete Tarih / Sayı :