BAZI YERLERDE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI YAPILMASI HAKKINDAKİ 27/10/2008 TARİHLİ VE 2008/14351 SAYILI BAKANLAR KURULU KARARININ EKİ LİSTEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR