İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL UYGULAMA ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Esas ve Usuller
Onay Tarih / Sayı : 6.09.2016 - 2016/17-03
Resmi Gazete Tarih / Sayı :