SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI EMEKLİLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

YURT DIŞI BORÇLANMA İŞLEMLERİ HAKKINDA 15/08/2019 TARİHLİ VE 2019/16 SAYILI GENELGE

Genel Bilgiler:
Türü : Kurum Genelgesi
Konu : Yurt Dışı Borçlanma İşlemleri
Onay Tarih / Sayı : 15.08.2019 - 2019/16
Resmi Gazete Tarih / Sayı :