2015-25 SAYILI GENELGEDE DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN 2017-19 SAYILI GENELGE