EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

6353 SAYILI KANUN'UN 11. MADDESİ İLE 2547 SAYILI KANUN'A EKLENEN GEÇİCİ 63. MADDESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

Genel Bilgiler:
Türü : Uygulama / Program Esasları
Onay Tarih / Sayı : 7.08.2012 - 15/11
Resmi Gazete Tarih / Sayı :