EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ (DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ)KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTINLMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENMESİ HAKKINDA.

Genel Bilgiler:
Türü : Talimat / Talimatname / İç Emir
Onay Tarih / Sayı : 17.02.2015 - 1572
Resmi Gazete Tarih / Sayı :