DEVLET MEMURLARI KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 14.07.1965 - 657
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 23.07.1965- 12056
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 174
5585
Kanun
MAAŞ KANUNA EK 4379 SAYILI KANUNUN 1 VE 2 NCİ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNA BAZI GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 10.03.1950 - 7453
6650
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN ADLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 07.02.1956 - 9227
4630
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 NUMARALI CETVELİN TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 08.08.1944 - 5777
4238
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 VE 3888 SAYILI KANUNLARA BAĞLI 1 SAYILI CEDVELLERİN MAARİF VEKİLLİĞİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 03.06.1942 - 5122
88
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN TARIM BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 01.11.1962 - 11245
220
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN TARIM BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 05.04.1963 - 11374
4264
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN KANUNUN TADİLİ HAKKINDAKİ 4088 SAYILI KANUNA BAĞLI CEDVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 23.06.1942 - 5139
7265
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN ADLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 21.05.1959 - 10210
3041
Kanun
MAAŞ KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 20.06.1936 - 3335
4995
Kanun
3656 SAYILI KANUNLA TADİL VE EKLERİNİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA AİT CETVELİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 06.01.1947 - 6498
4651
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELİN ZİRAAT VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 11.08.1944 - 5780
6773
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN ZİRAAT VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13.07.1956 - 9357
7351
Kanun
3656 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİ HAKKINDAKİ 4598 SAYILI KANUNUN 9 UNCU MADDESİNİN TADİLİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 22.06.1959 - 10233
5839
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELİN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 15.08.1951 - 7885
6274
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN ADALET VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 26.02.1954 - 8644
4006
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR 3656 SAYILI KANUNLA BU KANUNA EK 3888 SAYILI KANUNA BAĞLI CETVELLERİN RİYASETİCUMHUR KISIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 06.05.1941 - 4801
1108
Kanun
MAAŞ KANUNU Resmi Gazete: 02.07.1927 - 622
4379
Kanun
MAAŞ KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 21.01.1943 - 5310
3968
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 VE 3888 SAYILI KANUNLARA EK KANUN Resmi Gazete: 14.01.1941 - 4707
4368
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELİN MAARİF VEKİLLİĞİ KISMINDA VE 3045 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 20.01.1943 - 5309
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 1078

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 05.01.2013 - 28519 124 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE YAZMA ESERLER KURUMU BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.11.2013 - 28834 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 25.06.2013 - 28688 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRK İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON AJANSI BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 30.05.2013 - 28662 124 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TİKA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 05.06.2012 - 28314 Ek Madde 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME, UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ VE YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 12.10.2013 - 28793 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
EKONOMİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.10.2014 - 29148 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
EKONOMİ BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.04.2012 - 28253 124, 134 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GÜMRÜK VE TİCARET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 08.08.2012 - 28378 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 07.07.2012 - 28346 72 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DIŞ TİCARET UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.07.2012 - 28349 Ek Madde 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
EĞİTİM PERSONELİNİN NİTELİK VE SEÇİM ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete: 28.08.2003 - 25213 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.04.2014 - 28975 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.03.2013 - 28599 Ek Madde 1 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.11.2012 - 28476 124 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK BAKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 19.12.2012 - 28502 124 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.06.2012 - 28332 124 . Md.

Kurum Yönetmeliği
SAĞLIK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 13.06.2012 - 28322 Ek Madde 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME UZMANLIĞI İLE DENİZCİLİK UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.03.2013 - 28600 Ek Madde 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI PERSONELİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 06.11.2012 - 28459 124 . Md.