DEVLET MEMURLARI KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 14.07.1965 - 657
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 23.07.1965- 12056
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 174
6053
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHIT VE TEADÜLÜNE DAIR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAGLI (1) SAYILI CEDVELIN EMNIYET UMUM MÜDÜRLÜGÜ KISMINDA DEGISIKLIK YAPILMASINA DAIR KANUN Resmi Gazete: 23.02.1953 - 8342
7239
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN DAHİLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA 6808 SAYILI KANUNA BAĞLI (2) SAYILI CETVELİN TEFTİŞ HEYETİ REİSLİĞİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 05.03.1959 - 10151
7349
Kanun
3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN 5655 SAYILI KANUNLA MUADDEL MALİYE VEKALETİ KISMINA BAZI KADROLAR EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 22.06.1959 - 10233
5439
Kanun
MEMURİN KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 16.06.1949 - 7234
1559
Kanun
MAAŞ KANUNUNUN İKİNCİ MADDESİNE BİR FIKRA İLAVESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 23.02.1930 - 1431
4496
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR 3656 VE 3888 SAYILI KANUNLARA BAĞLI CETVELLERİN MAARİF VEKİLLİĞİNE AİT KISIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 22.09.1943 - 5514
294
Kanun
5102 SAYILI KANUNLA MUADDEL 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN TİCARET BAKANLIĞI KISMINA, İLİŞİK (1) SAYILI CETVELDEKİ KADROLARIN EKLENMESİNE DAİR KANUN Resmi Gazete: 07.04.1961 - 10776
5102
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CEDVELİN TİCARET BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 25.06.1947 - 6641
4624
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNLA EKLERİNE BAĞLI CETVELLERİN MAARİF VEKİLLİĞİ KISIMLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 22.07.1944 - 5763
7051
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN ADLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 13.09.1957 - 9705
3888
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 29.06.1940 - 4548
630
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 23.06.1965 - 12030
26
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN ADALET BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA GEÇİCİ KANUN Resmi Gazete: 23.07.1960 - 10559
4629
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 NUMARALI CETVELİN ADLİYE VEKALETİ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 08.08.1944 - 5777
5097
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CEDVELİN ADALET BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 24.06.1947 - 6640
1205
Kanun
788 SAYILI MEMURİN KANUNUNUN 49 UNCU MADDESİNE BİR FIKRA TEZYİLİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 11.02.1928 - 811
6810
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN DAHİLİYE VEKALETİ VİLAYET MEMURLARI KISMINA İLAVE YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 24.07.1956 - 9363
6587
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜNE AİT KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 27.05.1955 - 9013
6312
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN DAHİLİYE VEKALETİ MERKEZ TEŞKİLAT KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 09.03.1954 - 8653
296
Kanun
1961 MALİ YILI BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI (D) İŞARETLİ CETVEL İLE DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN ADALET BAKANLIĞI KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 25.04.1961 - 10791
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 1078

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.09.2014 - 29134 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.09.2015 - 29464 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MİLLÎ SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.09.2013 - 28778 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 19.11.2005 - 25998 . Md.
18325593­010.03­/137
Kurum Yönetmeliği
DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
19795
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.06.2014 - 29033 Yok . Md.
93
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 214, 216 . Md.
15908
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 22.02.2012 - 28212 124, 134 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.10.2011 - 28096 48 . Md.

Kurum Yönetmeliği
VAİZLİK, KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ, İMAM-HATİPLİK VE MÜEZZİN KAYYIMLIK KADROLARINA ATAMA VE BU KADROLARIN KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.12.2011 - 28151 48 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.10.2013 - 28794 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.12.2013 - 28847 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 20.09.2014 - 29125 72 . Md.
20685
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.04.2015 - 29327 Yok . Md.
18325593­010.03­/137
Kurum Yönetmeliği
HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 214 . Md.
4759
Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET-İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 214 . Md.

Kurum Yönetmeliği
tta GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİNE DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete: 28.05.2014 - 29013 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
TTA GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 20.11.2013 - 28827 72 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TTA GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 20.11.2013 - 28827 134 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TTA GAYRİMENKUL ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 20.11.2013 - 28827 134 . Md.