DEVLET MEMURLARI KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 14.07.1965 - 657
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 23.07.1965- 12056
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 174
6313
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN DAHİLİYE VEKALETİ TAŞRA TEŞKİLATI KISMINA İLAVE YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 09.03.1954 - 8653
4917
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVEL İLE EKLERİNİN ADALET BAKANLIĞI KISIMLARINDA VE 1946 YILI BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI A İŞARETLİ CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 08.06.1946 - 6328
6248
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN İÇİŞLERİ VEKALETİNE AİT KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 19.02.1954 - 8638
5388
Kanun
MEMURİN KANUNUNUN 86 NCI MADDESİ HÜKÜMLERİNİN BELEDİYE MEMURLARI AYLIKLARINA DA TEŞMİLİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 28.05.1949 - 7218
6117
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELİN EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 10.07.1953 - 8454
4161
Kanun
MAAŞ KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 05.01.1942 - 4998
343
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 14.08.1961 - 10880
6724
Kanun
MAAŞ KANUNUNA EK 4379 SAYILI KANUNUN BİRİNCİ VE İKİNCİ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNA BAZI GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİNE DAİR 5585 SAYILI KANUNA MUVAKKAT BİR MADDE İLAVESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 20.04.1956 - 9290
6052
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHIT VE TEADÜLÜNE DAIR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAGLI (1) SAYILI CEDVELIN IÇISLERI VEKALETI KISMINDA DEGISIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 23.02.1953 - 8342
6756
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 30.06.1956 - 9346
302
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN TİCARET BAKANLIĞI KISMINA BAZI KADROLARIN EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 27.07.1963 - 11465
6446
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELİN EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ KISMINA BAZI KADROLARIN İLAVESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 30.12.1954 - 8892
4665
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CEDVELİN VE 1944 MALİ YILI MUVAZENEİ UMUMİYE KANUNUNA BAĞLI L İŞARETLİ CEDVELİN HARİCİYE VEKALETİ KISIMLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 18.09.1944 - 5811
4789
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 14.07.1945 - 6057
5631
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KISMINI DEĞİŞTİREN 4665 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 29.03.1950 - 7469
4103
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 SAYILI KANUNA EK 3888 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 15.08.1941 - 4887
3335
Kanun
MEMURİN KANUNUNUN 84 ÜNCÜ MADDESİNİN D FIKRASİYLE 85 İNCİ MADDESİNİ DEĞİŞTİREN KANUN Resmi Gazete: 17.03.1938 - 3858
6410
Kanun
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKALETİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ 2825 SAYILI KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE VE DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN GÜMRÜK_VE İNHİSARLAR VEKALETİ KISMINDAKİ KADROLARLA EK VE TADİLLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 22.03.1954 - 8664
6204
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELDEKİ BAYINDIRLIK VEKALETİNE AİT KADROLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 29.12.1953 - 8595
4908
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİ HAKKINDAKİ 4598 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 06.06.1946 - 6326
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 1078
2006/10344
Bakanlar Kurulu Kararı
DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARAR Resmi Gazete: 05.05.2006 - 26159 152 . Md.
2015/7177
Bakanlar Kurulu Kararı
8/2/2002 TARİHLİ VE 2002/3729 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI İLE DEVLET MEMURLARINA ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLARA İLİŞKİN KARARIN 2015 YILINDA DA UYGULANMASINA DAİR KARAR Resmi Gazete: 10.01.2015 - 29232 152 . Md.
2017/9777
Bakanlar Kurulu Kararı
METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE DÜZENLENEN HİZMET İÇİ EĞİTİM, KURS VE SEMİNERLERDE ÜCRETLE OKUTULACAK DERS SAATLERİNİN SAYISI, DERS GÖREVİ ALACAKLARIN NİTELİKLERİ VE DİĞER HUSUSLARIN TESPİTİNE DAİR ESASLARIN YÜRÜRLÜĞÜ KONULMASI HAKKINDA KARAR Resmi Gazete: 14.02.2017 - 29979 89 . Md.
2003/5753
Bakanlar Kurulu Kararı
BAKANLIKLARARASI ORTAK KÜLTÜR KOMİSYONUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ İLE BU KOMİSYON TARAFINDAN YURTDIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK PERSONELİN NİTELİKLERİ İLE HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR Resmi Gazete: 03.07.2003 - 25157 Ek 36 . Md.
2014/7140
Bakanlar Kurulu Kararı
ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI SONUCUNDA İŞ SÖZLEŞMELERİ SONA EREN İŞÇİLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA GEÇİCİ PERSONEL STATÜSÜNDE İSTİHDAM EDİLMELERİNE İLİŞKİN ESASLARIN YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR Resmi Gazete: 31.12.2014 - 29222 ( 4) 4/C . Md.
15038
Kurum Genelgesi
2014/18 SAYILI GENELGE 53 . Md.
724
Kurum Genelgesi
2015/1 SAYILI GENELGE 134 . Md.
14626
Kurum Genelgesi
2009/50 SAYILI GENELGE 59 . Md.
1723
Kurum Genelgesi
2012/1 SAYILI KURUM GENELGESİ Yok . Md.
1772
Kurum Genelgesi
2017/1 SAYILI KURUM GENELGESİ Yok . Md.
1773
Kurum Genelgesi
2017/2 SAYILI KURUM GENELGESİ Y . Md.
4830
Kurum Genelgesi
YİYECEK YARDIMI GENELGESİ 212 . Md.
1695
Kurum Genelgesi
2010/2 SAYILI KURUM GENELGESİ 20 nci . Md.
2624
Kurum Genelgesi
2014/4 SAYILI GENELGE YOK . Md.
5130
Kurum Genelgesi
2014/14 SAYILI GENELGE 124-136 . Md.
2363
Kurum Genelgesi
2012/3 SAYILI GENELGE 99-178 . Md.
2901
Kurum Genelgesi
2014/8 SAYILI GENELGE YOK . Md.
2013/2
Kurum Genelgesi
657 SAYILI KANUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİ GEREĞİ ÇALIŞMA SAATLERİ 99.Madde . Md.
2013/13
Kurum Genelgesi
İZİNLERİN KULLANILMASINA İLİŞKİN MEVZUAT 104,105. madde . Md.
32
Kurul / Komisyon / Konsey Kararı
ÇELTİK BELEDİYESİ 32 NUMARALI MECLİS KARARI 112-121 . Md.