DEVLET MEMURLARI KANUNU

Genel Bilgiler:
Türü : Kanun
Onay Tarih / Sayı : 14.07.1965 - 657
Resmi Gazete Tarih / Sayı : 23.07.1965- 12056
Yürürlükten Kaldırdığı Mevzuat: 174
6313
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN DAHİLİYE VEKALETİ TAŞRA TEŞKİLATI KISMINA İLAVE YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 09.03.1954 - 8653
4917
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVEL İLE EKLERİNİN ADALET BAKANLIĞI KISIMLARINDA VE 1946 YILI BÜTÇE KANUNUNA BAĞLI A İŞARETLİ CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 08.06.1946 - 6328
6248
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVEL İLE TADİL VE EKLERİNİN İÇİŞLERİ VEKALETİNE AİT KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 19.02.1954 - 8638
5388
Kanun
MEMURİN KANUNUNUN 86 NCI MADDESİ HÜKÜMLERİNİN BELEDİYE MEMURLARI AYLIKLARINA DA TEŞMİLİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 28.05.1949 - 7218
6117
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELİN EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 10.07.1953 - 8454
4161
Kanun
MAAŞ KANUNUNA EK KANUN Resmi Gazete: 05.01.1942 - 4998
343
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 14.08.1961 - 10880
6724
Kanun
MAAŞ KANUNUNA EK 4379 SAYILI KANUNUN BİRİNCİ VE İKİNCİ MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİNE VE BU KANUNA BAZI GEÇİCİ MADDELER EKLENMESİNE DAİR 5585 SAYILI KANUNA MUVAKKAT BİR MADDE İLAVESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 20.04.1956 - 9290
6052
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHIT VE TEADÜLÜNE DAIR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAGLI (1) SAYILI CEDVELIN IÇISLERI VEKALETI KISMINDA DEGISIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 23.02.1953 - 8342
6756
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ KISMINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 30.06.1956 - 9346
302
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN TİCARET BAKANLIĞI KISMINA BAZI KADROLARIN EKLENMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 27.07.1963 - 11465
6446
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELİN EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ KISMINA BAZI KADROLARIN İLAVESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 30.12.1954 - 8892
4665
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CEDVELİN VE 1944 MALİ YILI MUVAZENEİ UMUMİYE KANUNUNA BAĞLI L İŞARETLİ CEDVELİN HARİCİYE VEKALETİ KISIMLARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 18.09.1944 - 5811
4789
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 14.07.1945 - 6057
5631
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI KISMINI DEĞİŞTİREN 4665 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 29.03.1950 - 7469
4103
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDAKİ 3656 SAYILI KANUNA EK 3888 SAYILI KANUNA BAĞLI 1 SAYILI CETVELDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 15.08.1941 - 4887
3335
Kanun
MEMURİN KANUNUNUN 84 ÜNCÜ MADDESİNİN D FIKRASİYLE 85 İNCİ MADDESİNİ DEĞİŞTİREN KANUN Resmi Gazete: 17.03.1938 - 3858
6410
Kanun
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKALETİ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDAKİ 2825 SAYILI KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİNE VE DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELİN GÜMRÜK_VE İNHİSARLAR VEKALETİ KISMINDAKİ KADROLARLA EK VE TADİLLERİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Resmi Gazete: 22.03.1954 - 8664
6204
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİT VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN KANUNA BAĞLI (1) SAYILI CETVELDEKİ BAYINDIRLIK VEKALETİNE AİT KADROLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Resmi Gazete: 29.12.1953 - 8595
4908
Kanun
DEVLET MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜNE DAİR OLAN 3656 SAYILI KANUNUN BAZI MADDELERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ VE BU KANUNA BAZI MADDELER EKLENMESİ HAKKINDAKİ 4598 SAYILI KANUNA EK KANUN Resmi Gazete: 06.06.1946 - 6326
Bu Mevzuata Dayanan Mevzuat: 1047

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 29.09.2014 - 29134 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 03.09.2015 - 29464 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MİLLÎ SAVUNMA UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.09.2013 - 28778 Ek 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
MİLLÎ SAVUNMA BAKANLIĞI AKARYAKIT İKMAL VE NATO POL TESİSLERİ İŞLETME BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 19.11.2005 - 25998 . Md.
19795
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 17.06.2014 - 29033 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
VAİZLİK, KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİLİĞİ, İMAM-HATİPLİK VE MÜEZZİN KAYYIMLIK KADROLARINA ATAMA VE BU KADROLARIN KARİYER BASAMAKLARINDA YÜKSELME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 23.12.2011 - 28151 48 . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Resmi Gazete: 13.10.2013 - 28794 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 10.12.2013 - 28847 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
ORMAN MUHAFAZA MEMURLARININ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 20.09.2014 - 29125 72 . Md.
20685
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 15.04.2015 - 29327 Yok . Md.
18325593­010.03­/137
Kurum Yönetmeliği
DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Yok . Md.
18325593­010.03­/137
Kurum Yönetmeliği
HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 214 . Md.
93
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 214, 216 . Md.
15908
Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 22.02.2012 - 28212 124, 134 . Md.
4759
Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET-İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 214 . Md.

Kurum Yönetmeliği
TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE BAĞLI ORTAKLIKLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 08.01.2012 - 28167 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
DEVLET GELİR UZMANLIĞI YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.07.2012 - 28366 EK Madde 41 . Md.

Kurum Yönetmeliği
DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 26.10.2011 - 28096 48 . Md.

Kurum Yönetmeliği
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 28.02.2015 - 29281 Yok . Md.

Kurum Yönetmeliği
VAKIFLAR YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 27.09.2008 - 27010 Ek Madde 41 . Md.